Sint-Dimpna Ommegang

Zondag 10 mei 2020

Op zondag 10 mei 2020 gaat de vijfjaarlijkse Sint-Dimpna Ommegang opnieuw uit. Tijdens de drie kilometer lange optocht door de Geelse centrumstraten beelden 1.500 figuranten de Sint-Dimpnalegende uit en belichten ze de rijke geschiedenis van de Barmhartige Stede. Zo passeren naast het verhaal en verering van Sint-Dimpna ook fragmenten uit de Donkere Tijden, de Franse tijd, de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging de revue. Ook het huidige, moderne leven in Geel krijgt een prominent plaatsje in de Ommegang. Zo liepen in de vorige editie Gelenaars van maar liefst 40 verschillende nationaliteiten mee.

Cultureel erfgoed

De Sint-Dimpna Ommegang kent al een lange geschiedenis: In 1900 liep de eerste praalstoet uit om 1300 jaar Dimpna op een grootse manier te herdenken. In 1925 loopt opnieuw een historische praalstoet uit en in dat jaar beslist men om deze elke 25 jaar opnieuw te organiseren. De stoet krijgt een sterk religieus karakter en de processie wordt in de stoet opgenomen. Bij de jubelfeesten van 1950 spreekt men voor het eerst van een ‘Ommegang’ en vanaf 1951 trekt er zelfs twee maal per jaar een verkochte versie van de Ommegang als Sint-Dimpnaprocessie door te straten. De maatschappij verandert echter, het geloof krijgt een meer bescheiden plaats in de samenleving. Vanaf 1968 worden de tweejaarlijkse processies afgeschaft.

Megagebeurtenis

Het jaar 1975 is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de Sint-Dimpna Ommegang. In de stoet staan vanaf nu de legende van Sint-Dimpna, de geschiedenis van Geel en de gezinsverpleging centraal terwijl het godsdienstige meer naar de achtergrond verdwijnt. Deze editie was zo een groot succes, dat men in 1976 het Sint-Dimpnacomité opricht en besluit dat de Ommegang een vijfjaarlijkse traditie moet worden. In de daaropvolgende edities (1980 tot en met 2000) wordt de Ommegang verder uitgebouwd tot ‘megagebeurtenis’ met een groeiende aandacht voor kostuums, choreografie en muzikale omkadering.

Dimpnadagen

In 2005 worden de ‘Dimpnadagen’ boven de doopvont gehouden. Zij omvatten alle activiteiten die in dat Dimpnajaar ter ere van de Geelse patroonheilige georganiseerd worden. De Ommegang wordt omgevormd naar een historische processie waar zelfs de bisschop van Antwerpen in mee loopt. Voor het eerst wordt ook een heus totaalspektakel georganiseerd dat de legende van Sint-Dimpna en de geschiedenis van Geel evoceert: GheelaMania. De Dimpnadagen krijgen een vervolg in 2010 en 2015 en groeien uit tot het grootste gemeenschapsvormende project van de stad Geel.

In 2020 trekken we deze lijn door met een vernieuwende Ommegang en een nog grootsere GheelaMania in een ‘modern’ jasje. Allen dus opnieuw paraat tijdens de Dimpnadagen in mei 2020 om onze patroonheilige Sint-Dimpna en Barmhartige Stede te vieren als nooit te voren!

  • Sint-Dimpna Ommegang, zondag 10 mei 2020, vanaf 14.30 uur, centrum Geel.